Het Evangelie

"Want zo lief heeft God de wereld gehad"
Inloggen
Startpagina

Inspiratie

Psalm148:1-6Hallelua!
Loof de Heere vanuit de hemel,
loof Hem in de hoogste plaatsen.
Loof Hem, al Zijn engelen,
loof Hem, al Zijn legermachten.
Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, alle lichtende sterren.
Loof Hem, allerhoogste hemel,
en water dat boven de hemel is.
Laten zij de naam van de Heere loven,
want toen Hij het gebood, werden zij geschapen.
Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd,
hun een vaste orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.


Het Oude Testament

De Wetten onder Moses
Eerste 5 Boeken

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 Boeken, van Mattheüs tot en met Openbaring. Het Nieuwe Testament begint met de 4 evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes) die ons inzage geven in het leven van onze Redder Jezus Christus. Het vijfde Boek genaamd Handelingen der Apostelen gaat over het volgen van Jezus Christus onder de gestelde leringen en instructies van Jezus Christus en hoe ernaar te handelen als volgeling. Het verteld het verhaal van de eerste eeuwse christenen. Het laatste Boek van het Nieuwe Testament is het apocalyptisch werk Openbaring van Johannes.

In het boek Jeremia wordt het Nieuwe Verbond voorzegd en beloofd aan het volk van God.
Eerste 5 boeken

Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen